KARTA INFORMACYJNA

KARTA INFORMACYJNA
KARTA INFORMACYJNA
DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów


Administrator danych

Szelejewski sp. z o.o. sp. k.
ul. Sarnowska 2 lok. 210; 63-900 Rawicz
KRS: 0000652966, NIP: 6991958901, REGON: 366124402 DUNS®: 539523151

Cele przetwarzania
 • pozyskiwanie klientów,
 • sporządzanie i składanie ofert handlowych,
 • zawieranie, wykonywanie i rozliczanie umów o świadczenie na rzecz klientów usług objętych działalnością przedsiębiorstwa,
Podstawy prawne przetwarzania
 • Umowa
 • Twoja zgoda
 • Twój interes
 • Nasz uzasadniony interes
 • Przepisy prawa
Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane w imieniu Spółki
Prawa związane z przetwarzaniem danych
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych 
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • inne prawa określone w informacji szczegółowejSzczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
klientów


I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Szelejewski sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rawiczu (63-900) przy ul. Sarnowskiej 2 lok. 210, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000652966, posiadająca nr NIP: 6991958901, nr REGON: 366124402 oraz DUNS®: 539523151. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

• osobiście pod adresem: ul. Sarnowska 2 lok.210, 63-900 Rawicz

• listownie na adres: ul. Sarnowska 2 lok. 210, 63-900 Rawicz

• przez e-mail: privacy@sellero.pl


II. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

1. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

1) złożyć ci ofertę handlową

2) zawrzeć, wykonać i rozliczyć zawartą przez nas umowę o świadczenie na Twoją rzecz usług objętych Naszą działalnością;

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

1) zawarta przez nas umowa

2) twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

3) nasz uzasadniony interes – mamy uzasadniony interes w tym, aby jak najlepiej wykonać zawartą przez nas umowę,

4) twój żywotny interes – przekazanie nam danych na Twój temat pozwala wykluczyć nam ryzyko nieprawidłowości przy wykonywaniu naszej umowy,

5) przepis prawa – w szczególności przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące handlu zagranicznego, przepisy fiskalne i przepisy obowiązujące w kraju kontrahenta. 

III. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe:

1) do momentu wygaśnięcia złożonej przez nas oferty handlowej,

2) w przypadku zawarcia umowy – do momentu wykonania i rozliczenia zawartej przez nas umowy a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z zawarta przez Nas umową

3) do momentu wygaśnięcia obowiązków nałożonych przepisami prawa,

4) w przypadku danych przetwarzanych przez nas na podstawie udzielonej przez ciebie zgody – do momentu wycofania Twojej zgody.

IV. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

V. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 

7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie I powyżej).

VI. Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny oraz nasz adres e-mail wymienione w punkcie I powyżej.

VII. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


Proszę czekać